Rechtsgebieden

Suttorp staat u bij in civielrechtelijke en strafrechtelijke aangelegenheden, onder meer:

Civiel recht

 • Contractenrecht en onrechtmatige daad, (consumenten)koop, huurrecht, arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, verenigingen-/stichtingen-/BV-/NV-recht
 • Vermogensrecht waaronder geschillen omtrent volmacht verlening, vertegenwoordiging, rechtshandelingen, verdeling gemeenschappen, verjaring, pandrechten, hypotheekrechten;
 • Personen- en familierecht, zoals echtscheidingen of zaken met betrekking tot omgang, erkenning, gezag, kinder- en partneralimentatie, of verdeling van huwelijkse gemeenschappen
 • Jeugdrecht waaronder ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP)

Strafrecht

 • Overtredingen
 • Misdrijven
 • Uitlevering/overlevering
 • Ontnemingsvorderingen
 • Opiumwet (drugs)
 • Wet Wapens en Munitie (WWM)
 • Klaagschriften
 • Bezwaarschriften
 • Maatregel Inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel)
 • Terbeschikkingstellingen (TBS)